Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Łucce. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Lubartów a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.-TO NASZE PRZESŁANIE

 

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy

Aktualności

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce
    21-100 Lubartów
  • (081) 855-56-81

Galeria zdjęć