Nawigacja

Profil szkoły Historia Kalendarz roku szkolnego 2017/20186 NADANIE IMIENIA SZKOLE

O szkole

Profil szkoły

         

 Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Łucce. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Lubartów a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.

 

Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy

 

                                                           

        

       

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce
    21-100 Lubartów
  • (081) 855-56-81

Galeria zdjęć